تعرفه های آسیاتک

 

تعرفه های آسیاتک

خدمات اینترنت بی سیم اشتراکی

09193292976   /    02156695004

خدمات هاستینگ

خدمات دامنه

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.com 1 1,720,000ریال 1,720,000ریال 1,720,000ریال
.net 1 2,370,000ریال 2,370,000ریال 2,370,000ریال
.org 1 2,160,000ریال 2,160,000ریال 2,160,000ریال
.info 1 2,330,000ریال 2,330,000ریال 2,330,000ریال
.name 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.co 1 5,400,000ریال 5,400,000ریال 5,400,000ریال
.cc 1 5,200,000ریال 5,200,000ریال 5,200,000ریال
.asia 1 2,600,000ریال 2,600,000ریال 2,600,000ریال
.biz 1 2,270,000ریال 2,270,000ریال 2,270,000ریال
.co.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.id.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.in 1 2,000,000ریال 2,000,000ریال 2,000,000ریال
.me 1 3,990,000ریال 3,990,000ریال 3,990,000ریال
.mobi 1 3,200,000ریال 3,200,000ریال 3,200,000ریال
.net.ir 1 120,000ریال 120,000ریال 120,000ریال
.tel 1 2,200,000ریال 2,200,000ریال 2,200,000ریال
.tv 1 6,000,000ریال 6,000,000ریال 6,000,000ریال
.us 1 1,630,000ریال 2,990,000ریال 1,630,000ریال
.ws 1 4,200,000ریال 4,200,000ریال 4,200,000ریال
.xyz 1 1,800,000ریال 1,800,000ریال 1,800,000ریال
.holdings 1 7,720,000ریال 7,720,000ریال 7,720,000ریال

خدمات سرور اختصاصی

فروشگاه آنلاین

خدمات اینترنت Public WiFi

تلفن ثابت مبتنی بر IP

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
بسته های اعتباری مکالمه – OWA
شماره طلایی
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – OWA
شماره برنزی
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – OWA
شماره نقره ای
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – OWA
شماره معمولی
2,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ADSL
شماره طلایی
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ADSL
شماره برنزی
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ADSL
شماره نقره ای
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ADSL
شماره معمولی
2,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – پهنای باند
شماره طلایی
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – پهنای باند
شماره نقره ای
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – پهنای باند
شماره برنزی
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – پهنای باند
شماره معمولی
2,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری ساده
شماره طلایی (تجاری ساده)
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری ساده
شماره نقره ای (تجاری ساده)
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری ساده
شماره برنزی (تجاری ساده)
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری ساده
شماره معمولی (تجاری ساده)
2,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری پیشرفته
شماره طلایی (تجاری پیشرفته)
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری پیشرفته
شماره نقره ای (تجاری پیشرفته)
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری پیشرفته
شماره برنزی (تجاری پیشرفته)
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – تجاری پیشرفته
شماره معمولی (تجاری پیشرفته)
2,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 50میلیون تومانی 12 ماهه
500,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 100میلیون تومانی 12 ماهه
1,000,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 2 هزارتومانی 7روزه
20,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 هزارتومانی 14روزه
50,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 هزارتومانی 30روزه
100,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 15 هزار تومانی 3 ماهه
150,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 هزار تومانی 3 ماهه
300,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 250 هزار تومانی 6 ماهه
2,500,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 50 هزار تومانی 3 ماهه
500,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 100 هزار تومانی 3 ماهه
1,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 120 هزار تومانی 6 ماهه
1,200,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 350 هزار تومانی 6 ماهه
3,500,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 500 هزار تومانی 6 ماهه
5,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 6 ماهه
10,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 1 میلیون تومانی 12 ماهه
10,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 3 میلیون تومانی 12 ماهه
30,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 5 میلیون تومانی 12 ماهه
50,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 10 میلیون تومانی 12ماهه
100,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 20 میلیون تومانی 12 ماهه
200,000,000ریال
شارژ کارت تلفن ثابت
بسته اعتباری مکالمه 30 میلیون تومانی 12 ماهه
300,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره طلایی
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره برنزی
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره نقره ای
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – ساختمان های تجهیز شده به تلفن ثابت انتقال داده های آسیاتک
شماره معمولی
2,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره طلایی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
40,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره برنزی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
5,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره نقره ای (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
25,000,000ریال
بسته های اعتباری مکالمه – از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم
شماره معمولی (از انتقال داده های آسیاتک سرویس ندارم)
2,000,000ریال

خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
اينترنت ثابت TD-LTE، یکساله 6 گيگ با سرعت 1 تا۴۰مگ
570,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 9 گیگ 3ماهه TD-LTE
299,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ /12 گیگ 6ماهه TD-LTE
600,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ/16 گیگ 3ماهه TD-LTE
399,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ /20 گیگ 1ماهه TD-LTE
499,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا ۴۰ مگ/ 30 گیگ 3 ماهه TD_LTE
890,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ/30 گیگ 12ماهه TD-LTE
900,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ/32 گیگ 6ماهه TD-LTE
770,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 64 گیگ 3ماهه TD-LTE
1,470,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا ۴۰ مگ/ 80 گیگ 6 ماهه TD_LTE
2,240,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 100 گیگ 3ماهه TD-LTE
2,300,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 128 گیگ 6ماهه TD-LTE
2,880,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 128 گیگ 12ماهه TD-LTE
3,840,000ریال
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا ۴۰ مگ/ 500 گیگ 12ماهه TD_LTE
9,750,000ریال
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 5 گیگ 3 روزه
135,000ریال
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 2 گیگ 1 روزه
56,000ریال
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 15 گیگ 7 روزه
330,000ریال
گیگ باکس TD-LTE
گیگ باکس 50 گیگ 15 روزه
900,000ریال
حجم اضافه TD_LTE
3 گیگابایت
105,000ریال
حجم اضافه TD_LTE
500 گیگابایت
13,500,000ریال
حجم اضافه TD_LTE
10 گیگابایت
320,000ریال
حجم اضافه TD_LTE
20 گیگابایت
620,000ریال
حجم اضافه TD_LTE
100 گیگابایت
2,800,000ریال

پکیج های خدمات اينترنت نسل ٤ ثابت (TD-LTE)

نام گروه نام محصول قیمت
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 24 گیگ 3 ماهه (با 24 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
690000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 48 گیگ 3 ماهه (با 48 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
1440000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 60 گیگ 12 ماهه (با 60 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
1600000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 50 گیگ شش ماهه (با 25 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
1240000.00
اینترنت ثابت 40 مگ TD-LTE
1 تا 40 مگ / 200 گیگ شش ماهه (با 20 گیگ شبانه 2 الی 8 صبح) TD-LTE
4000000.00

خدمات سرور های مجازی

نام گروه نام محصول ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه دوساله سه ساله
سرور مجازی
virtual private server 1-NP4
1,080,000ریال 3,240,000ریال 6,480,000ریال 12,960,000ریال
سرور مجازی
virtual private server 2-NP4
1,700,000ریال 5,100,000ریال 10,200,000ریال 20,400,000ریال
سرور مجازی
virtual private server 3-NP4
2,470,000ریال 7,410,000ریال 14,820,000ریال 29,640,000ریال
سرور مجازی
virtual private server 4-NP4
3,090,000ریال 9,270,000ریال 18,540,000ریال 37,080,000ریال
سرور مجازی
virtual private server 5-NP4
4,640,000ریال 13,920,000ریال 27,840,000ریال 55,680,000ریال
سرور مجازی
virtual private server 6-NP4
5,570,000ریال 16,710,000ریال 33,420,000ریال 66,840,000ریال
سرور مجازی
virtual private server 7-NP4
7,280,000ریال 21,840,000ریال 43,680,000ریال 87,360,000ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *