وایرلس آسیاتک اسلامشهر

اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر

فروش اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر

به استحضار میرساند فروش اینترنت وایرلس آسیاتک در استان اسلامشهر (کادوس (اسلام شهر) )به شرح لیست محله های تحت پوشش شهر اسلامشهر که در آنها  وایرلس اشتراکی ((اسلامشهر) OWA  )  راه اندازی شده به شرح جدول زیر حضورتان ایفاد می گردد . خواهشمند است نسبت جهت خرید و اطلاع رسانی به دوستان وآشنایان خود اقدامات لازم را مبذول فرمائید .

             محدوده پاپ سایت :

 آدرس محدوده : تهران ، اسلامشهر

محدوده پوشش دهی :  بلوار نواب ، بلوار خلیج فارس ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهدای ضیاء آباد ، خیابان محمدیه

شماره تماس جهت خرید اشتراک و عاملیت فروش وایرلس آسیاتک

02156695004

 

توبان خزائیX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهرX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر حاج محمودX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر سعیدیهX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر شهرک لالهX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر مافین آبادX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر محمدیهX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر مسکن مهرX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر نوابX اینترنت وایرلس آسیاتک اسلامشهر واوانX اینترنت وایرلس آسیاتک قائمیهX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان 17 شهریورX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان 22بهمنX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان 5 آذرX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان ادیبX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان امام جوادX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان امام رضاX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان امیرآبادX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان انقلاب اسلامیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان بابوکانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان بابکX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان باهنرX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان برلیانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان بهارستانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان بهشتیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان بهمنX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان جابر انصاریX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان جامیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان خانه اسلامشهرX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان خرمX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان دانشX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان درخشان

X اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان رباط 1X اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان رباط 2X اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان رباط 3X اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان رزمندگانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان سپاهX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان شاهدX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان شریف شرقیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان شهدای لمجیرX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان شهیدان کاظمیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان ضابط زادهX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان فجرX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان ماه فرخیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان مفتحX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان ملتX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان مولویX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان ناصر خسروX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان نوبهارX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان نگارستانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان ولدانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان پنج رمضانX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان پوریای ولیX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان گاخانهX اینترنت وایرلس اسلامشهر خیابان گلستانهX بلوار آزادگانX بلوار امام خمینیX بلوار فیروزهX بلوار نگارستانX بلوار کاوهX شهرک نگینX شهرک کاوهX شهیدان شرقیX شهیدان غربیX منطقه عاشق آب


TAG


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *