سرویس غیر حجمی

 

سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی نامحدود

سرعت سرويس

آستانه مصرف منصفانه گیگ مدت زمان مصرفماه

قيمت ۱ ماه 

تومان

قيمت ۳ ماه

تومان

قيمت ۶ ماه

تومان

قيمت ۱۲ ماه

تومان

قيمت ماهانهتومان

۵۱۲Kb

۲۰ ۱

۱۲,۵۰۰

۱۲,۵۰۰
۶۰ ۳ ۳۷,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
۱۲۰ ۶ ۷۱,۲۵۰ ۱۱,۸۷۵
۲۴۰ ۱۲ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰

۱Mb

۳۰ ۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۹۰ ۳

۶۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰
۱۸۰ ۶ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
۳۶۰ ۱۲ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

۲Mb

۵۰ ۱ ۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰
۱۵۰ ۳

۷۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
۳۰۰ ۶ ۱۴۲,۵۰۰ ۲۳,۷۵۰
۶۰۰ ۱۲ ۲۷۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰
۳Mb ۷۰ ۱ ۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰
۲۱۰ ۳ ۱۰۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
۴۲۰ ۶ ۱۹۹,۵۰۰ ۳۳,۲۵۰
۸۴۰ ۱۲ ۳۷۸,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰

۴Mb

۱۰۰ ۱

۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۳۰۰ ۳ ۱۲۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۶۰۰ ۶ ۲۲۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
۱۲۰۰ ۱۲ ۴۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

۸Mb

۸۰ ۱

۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۲۴۰ ۳ ۱۲۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۸۰ ۶ ۲۲۸,۰۰ ۳۸,۰۰۰
۹۶۰ ۱۲ ۴۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰
۱۵۰ ۱

۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۴۵۰ ۳ ۱۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۹۰۰ ۶ ۲۸۵,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰
۱۸۰۰ ۱۲ ۵۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰

۱۶Mb

۲۰۰ ۱ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
۶۰۰ ۳ ۱۹۲,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
۱۲۰۰ ۶ ۳۶۴,۸۰۰ ۶۰,۸۰۰
۲۴۰۰ ۱۲ ۶۹۱,۲۰۰ ۵۷,۶۰۰
۳۰۰ ۱

۸۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۹۰۰ ۳ ۲۴۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۱۸۰۰ ۶ ۴۵۶,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰
۳۶۰۰ ۱۲ ۸۶۴,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰

نکات زیر را درباره‌ سرویس‌ها در نظر داشته باشید:

•   منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس با سرعت اسمی سرویس می باشد.
•    پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات  تغییر می‌کند. و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه و یا تمدید سرویس جدید با سرعت اسمی سرویس استفاده نمایند.
•    خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با  انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
•    منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی و ارسالی در آن دوره است.
•    در سرویس‌های فوق قابلیت انتقال ترافیک ( آستانه مصرف منصفانه= FUP)  از یک ماه به ماه بعد وجود دارد. و با درنظر گرفتن منافع مشترکینFUP کل دوره خرید بصورت یکجا به مشترک اختصاص داده خواهد شد و در هر زمان از دوره سرویس پس از اتمام حجم تجمیعی، FUP اجرا خواهد شد.

•    آسیاتک سطح FUP را  براساس معیار و واحد پایه ترافیک داخلی در جدول فوق تدوین و بعنوان آستانه استفاده منصفانه در هر گروه سرعتی اعلام نموده بطوریکه با استفاده هر گیگ حجم از محتواهای داخل کشور ، یک گیگ از مقدار FUP کسر می گردد و با مصرف هر گیگ از محتواهای خارجی معادل ۲ گیگ از مقدار FUP سرویس کاربران کسر خواهد شد.
•    هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
•    مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویسها اضافه خواهد شد.
•    هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
•    با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید
•    برای اطلاع از شیوه محاسبه تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت آسیاتک بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات می‌توانید مطالعه فرمایید.

•    خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت آسیاتک، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.

•    پارامترهای مصوبه ۱۷۷ به شرح ذیل می باشد.

 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  ۳%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  ۱۵۰ میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیمپارامتر c

  ۰.۱۲۵

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  ۷۲ ساعت