تعرفه وایرلس آسیاتک

تعرفه اینترنت وایرلس آسیاتک

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت انتقال داده های آســیاتک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ٍثابت بر بستــر وایــرلس نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا پس از انتخاب سرویس مذکور، درنقشه امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با 56695004 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.

اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless

نام سرویس قیمت ماهانه (ریال)
اینترنت پرسرعت نامحدود برنزی  از ۱۲۸تا ۱۰۲۴ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۱۵گیگ درماه
۳۶۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت نامحدود نقره ای از ۲۵۶ تا ۲۰۴۸ کیلوبیت با امکان تبادل حداقل ۳۶گیگ درماه
۶۵۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت نامحدود طلايي از ۵۱۲ تا ۴۰۹۶ کيلوبيت با امکان تبادل حداقل ۱۸۰گيگ درماه
۲,۵۰۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۵۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس قیمت سالانه (ریال)
۳۰ تا ۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه OWA
۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ تا ۵۰مگ/۱۰۰ گیگ ۱۲ماهه OWA
۲,۷۰۰,۰۰۰
۳۰ تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ یک ماهه OWA
۹۵۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۴۰مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت سالانه (ریال)
۲۵ تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه OWA
۱۲,۷۰۰,۰۰۰
۲۵ تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه OWA
۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ تا ۴۰مگ/ ۱۵گیگ سه ماهه OWA
۵۰۰,۰۰۰
۲۵ تا ۴۰مگ/۱۰۰ گیگ ۶ماهه OWA
۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ ماهه OWA
۴,۵۰۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۲۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس قیمت ماهانه (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)
۱۰تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماهه OWA
۱۵۰,۰۰۰
۱۰تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ در ماه OWA
۶۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماهه OWA
۹۰۰,۰۰۰
۱۰تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماهه OWA
۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۰تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماهه OWA
۲,۵۰۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱۲ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس قیمت ماهانه (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال)
۶ تا ۱۲ مگ/ ۱۰ گیگ در ماه OWA
۴۰۰,۰۰۰
۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰

اینترانت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس قیمت ماهانه (ریال)
۴ تا ۸ مگ/ ۵۰ گیگ یک ماهه اینترانت OWA
۶۰۵,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/ ۱۰۰ گیگ یک ماهه اینترانت OWA
۹۳۰,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/ ۲۰۰ گیگ یک ماهه اینترانت OWA
۱,۵۸۰,۰۰۰

اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس قیمت ماهانه (ریال)
۴ تا ۸ مگ/ ۲ گیگ یک ماهه OWA
۹۰,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/ ۴ گیگ یک ماهه OWA
۱۶۰,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/ ۸ گیگ یک ماهه OWA
۳۰۰,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/ ۴۰ گیگ سه ماهه OWA
۷۰۰,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/۸۰ گیگ ۶ ماهه OWA
۱,۴۰۰,۰۰۰
۴ تا ۸ مگ/۱۵۰ گیگ ۱۲ ماهه OWA
۲,۲۰۰,۰۰۰

حجم اضافه وایرلس اشتراکی

حجم اضافه قیمت (ریال) قیمت (ریال)
۳ گیگابایت
—-
۹۰,۰۰۰
۱ گیگابایت
—-
۳۰,۰۰۰
۵ گیگابایت
—-
۱۳۴,۰۰۰
۱۰ گیگابایت
—-
۲۴۴,۰۰۰
۲۰ گیگابایت
—-
۴۲۴,۰۰۰
۵۰ گیگابایت
۹۰۴,۰۰۰
۸۱۳,۶۰۰
۱۰۰ گیگابایت
۱,۶۵۴,۰۰۰
۱,۴۸۸,۶۰۰
۲۰۰ گیگابایت
—-
۳,۱۵۴,۰۰۰
۵۰۰ گیگابایت
۷,۶۵۴,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ گیگابایت
۱۵,۱۵۴,۰۰۰
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ گیگابایت
۶۰۴,۰۰۰
۵۴۳,۶۰۰

هزینه نصب اکسس پوینت و راه اندازی سرویس به مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد. همچنین هزینه نصب تجهیزات رادیویی در پشت بام و کابل کشی آن بسته به شرایط در محل دریافت می گردد.

توجه نمایید درصورتی که بعد از امکانسنجی حضوری و مثبت بودن امکان سرویس دهی، درخواست دریافت سرویس از طرف مشتری کنسل گردد مبلغ ایاب و ذهاب و هزینه امکان سنجی معادل ۱۵،۰۰۰ تومان از مشتری اخذ می گردد.

تعرفه وایرلس آسیاتک تهران-تعرفه وایرلس آسیاتک اسلامشهر-تعرفه وایرلس آسیاتک پرند